Rejestry, Archiwa i Ewidencje

REJESTRY I EWIDENCJE

 • Rejestr legitymacji szkolnych.
 • Rejestr wypadków uczniów i pracowników.
 • Rejestr zaświadczeń.
 • Rejestr wydanych świadectw.
 • Księga uczniów.
 • Księga ewidencji dzieci.
 • Księga druków ścisłego zarachowania.
 • Księga arkuszy ocen
 • Księgi inwentarzowe.
 • Księga kontroli zewnętrznej.
 • Księga kontroli wewnętrznej.
 • Protokoły Rad Pedagogicznych.
 • Rejestr aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.
 • Rejestr wydanych kart rowerowych.
 • Rejestr regulaminów.
 • Rejestr wydawanych zaświadczeń dla uczniów i pracowników.
 • Rejestr Uchwał Rad Pedagogicznych.
 • Rejestr Zarządzeń Dyrektora.
 • Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 • Rejestr faktur.
 • Ewidencja środków trwałych.
 • Ewidencja czasu pracy.
 • Ewidencja akt osobowych.
 • Ewidencja ruchu uczniów.
 • Ewidencja egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.
 • Ewidencja zwolnień z zajęć wychowania fizycznego.
 • Ewidencja wniosków rodziców o dofinansowanie zakupu podręczników.
 • Ewidencja przeprowadzonych egzaminów gimnazjalnych.
 • Ewidencja odznaczeń i nagród państwowych, resortowych i dyrektora gimnazjum.
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków.
 • Ewidencja odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
 • Rejestr delegacji.
 • Rejestr legitymacji ubezpieczeniowych.
 • Ewidencja wyjść służbowych i wycieczek szkolnych.
 • Ewidencja znaczków.
 • Ewidencja zwolnień lekarskich i urlopów pracowniczych.
 • Ewidencja obecności pracowników.
 • Ewidencja godzin ponadwymiarowych.
 • Ewidencja legitymacji służbowych.

Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy udostępnione są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) lub innych przepisów szczególnych.

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>